• Uncategorized

แขนสวยด้วยท่ายืดแขน

MG_3677_1024x683
สาวๆ เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่มีความกังวลต่อกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยใต้แขนทั้งสองข้าง  หลังและมวลกระดุกเริ่มลดลง ท่ายืดแขนนี้ช่วยได้นะคะ ท่ายืดแขนนี้จะช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทดีขึ้น แล้วยังช่วยให้กล้ามเนีื้อขาแข็งแรง ทำให้แขนและไหล่แข็งแรง รวมถึงหลังส่วนล่างแข็งแรงด้วยค่ะ

ในการปฏิบัติ ให้ยกตัวขึ้นด้านข้างและค้าง นับ 5-10 ลมหายใจ นะคะ

You may also like...