• Uncategorized

โยคะคืออะไร

หลายคนคงได้ยินคำว่าโยคะมานานแล้วนะคะ พอได้ยินคำว่าโยคะ ก็จะนึกถึงท่าต่างๆ ที่แตกต่างกัน และเมื่อปฏิบัติแล้วเหมือนการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง แต่ว่าจริงๆ แล้ว ในทางโยคะสูตร ของปตัญจลีย์ ซึ่งเป็นกูรูโยคะคนสำคัญของอินเดียได้ให้ความหมายของโยคะว่า โยคะเมื่อปฏิบัติแล้ว จะมีองค์ประกอบหลักคือ เป็นการปฏิบัติท่าโยคะต่างๆ เพื่อให้เกิดสมาธิ มีสติและมีความสุขในการปฏิบัติ

คำว่า โยคะ มาจากภาษาสันสกฤตค่ะ มาจากคำว่า ยูค (Yuj) หมายถึงการเชื่อมโยง ร่วมกัน หรือหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียว ผู้ปฏิบัติโยคะจะได้รับพลังทั้งหมดทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาน เมื่อปฏิบัติโยคะแล้ว ร่างกายจะแข็งแรง จิตใจแข้มแข็ง มีสมาธิ และมองโลกในแง่ดี

การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับ จิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ ตลอดเวลาจึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เมื่อทำต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดเป็นความสมดุลในร่างกาย เช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้น สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ค่ะ ลองฝึกโยคะกันดูนะคะ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปค่ะ

You may also like...