เกี่ยวกับครูนก

 

Hatha Yoga Teacher training

Bangalore, India

Yoga Fly Intructor Course (YFIC)

TWO Fairy Yoga

500 Hrs : Intensive Therapy Yoga Teacher training

Asana Andiappan Yoga College and Research center, Chennai, India (International Yoga Academy)

500 Hrs : Ashtanga Yoga Teacher training

Tattvaa Yogashala, Rishikesh, India

300 Hrs : Intermediate and Advance Hatha Yoga Teacher training

Asana Andiappan Yoga College and Research center, Chennai, India (International Yoga Academy)

Interactive Hypnotherapy Certificate of Excellence | Module 1 & 2

IHA

Chu Pilates Reformer Instructor course
200Hrs Hatha and Therapy Yoga Teacher Training
200 Hours Holistic Yoga flow Yoga Teacher Trianing

ครูนกจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโทสาขา บัญชี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

เนื่องจากครูนกรักและสนใจในโยคะเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประสบการณ์ตรง จากผู้ที่เคยมีร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอ เป็นโรคบ่อยๆ เจ็บคอ ภูมิแพ้ ไมเกรน ความดันโลหิตสูง รูมาติซึมซึ่งปวดตามข้อต่างๆ โดยหลังจากที่ได้ฝึกโยคะเชิงลึก ร่างกายได้ปรับตัว เยียวยารักษาตนเอง จนหายจากอาการทั้งหมด

ครูนกจึงหลงรักโยคะ จึงได้ปฏิบัติและศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับโยคะมากว่า 10 ปี และโยคะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

เนื่องจากมีใจรักในการสอน จึงได้เดินทางไปประเทศอินเดีย เริ่มต้นเส้นทางของครูโยคะ จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์อื่นๆ

ครูนกมีประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่นการสอนในเชียงใหม่ เป็นครูรับเชิญที่สปิริตโยคะ สตูดิโอ เชียงใหม่ เวิร์คช้อบโยคะที่พัทยา ที่แพร่ ที่เชียงใหม่ ฝึกสอนที่ Tattvaa Yoga Shalla อินเดีย/ฝึกสอนที่ Chennai และสอนคลาสกลุ่มที่ฮานอย เวียดนาม ในเดือน พ.ย. 2558 นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช้อบต่างๆ ในปี 2016 เช่น Ashtanga Workshop และ Arm Balance and Backbend ที่ Yoga Holic และครูนกสอนหลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ที่โยคะอนันดา เชียงใหม่ (ตค 2559)
เดือน มค 2560 ครูนกได้รับเชิญจาก Kaivalya Yoga Shala เมือง Ahmedabad ประเทศอินเดีย จัดเวิร์คช้อบ 4 เวิร์คช้อบ 6-7 มค 2560 ให้ความรู้กับสมาชิกและครูผู้สอนที่นั่น
27 มค 2560 Ashtanga Workshop ที่สตูดิโอ โยคะ อนันดา โดยครูนก
กพ 2560 สอนเวิร์คช้อบ Feb 2017 : Technique of teaching skill in Ubud,Bali and Power Vinyasa workshop in Seminyak บาหลี อินโดนีเซีย

นอกจากนี้ครูนกยังเป็นครูรับเชิญของโรงเรียนสอนครูโยคะ AATM Yoga Shala ที่เมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และเป็นครูรับเชิญของ Kaivalya Yoga Shala เมือง Ahmedabad India

ในการสอน ครูนกสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป ปัจจุบัน ครูนกเป็นเจ้าของ โยคะ อนันดา เชียงใหม่ ห้อง 110 ฮิลไซด์ คอนโดมิเนียม 3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 8 ซึ่งเป็นสถานที่สอนโยคะส่วนบุคคลและสอนโยคะแบบกลุ่ม

โยคะส่วนบุคคล

เน้นความต้องการเฉพาะบุคคลและเงื่อนไขร่างกายเฉพาะบุคคล เช่นโยคะสำหรับผู้เริ่มเรียน โยคะสำหรับเด็ก โยคะสำหรับผู้สูงอายุ โยคะขั้นสูง การฝึกสมาธิและหายใจ โยคะบำบัด โยคะเพื่อการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นซึ่งบางครั้งจะควบคู่ไปกับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โยคะเพื่อสุขภาพและโยคะแบบพื้นฐานหรือโยคะขั้นสูง ทั้งนี้โปรแกรมการสอนจะขึ้นอยู่กับลักษณะที่แตกต่างไปแต่ละบุคคลและช่วงอายุ และความสนใจส่วนบุคคล เช่นเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคไทรอยด์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรควิตกกังวลนอนไม่หลับ โยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โรคซึมเศร้า ฯลฯ

โยคะแบบกลุ่ม

เน้นโยคะเพิ่อช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายจิตใจและลดอาการต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องและการทำงานหนัก เช่นปวดหัว ปวดหลัง ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า โยคะแบบอัสดางค หัฐถะโยคะ โยคะบำบัด โยคะเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสร้างความแข็งแรง โยคะเพื่อการฝึกสมาธิ การหายใจ ฯลฯ