Tagged: 200RYS

200 RYS (Yoga School) Registration with Yoga Alliance USA

  โยคะ อนันดา เชียงใหม่ จดทะเบียนโรงเรียนโยคะมาตรฐาน 200 ชั่วโมง กับ Yoga Alliance USA  ข่าวดีจ้า ตอนนี้ โยคะ อนันดา ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนโยคะมาตรฐานกับ Yoga Alliance USA เรียบร้อยแล้ว เรามีโปรแกรมการสอนครูโยคะ ในเดือน ตค นี้กับ AATM โยคะศาลา ในปีนี้ ซึ่งยังคงดำเนินการอยูตามปกติ ในหลักสูตรต่อต่อไป ทางโยคะ อนันดา จะดำเนินการสอนและควบคุมหลักสูตรตามหลักสูตรของโยคะ อนันดา เองตามมาตรฐานของ Yoga...