• Uncategorized

Yoga Detox (B)

Yoga Detox

คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มฝึก ในการฝึกจะเน้นการหายใจ ควบคู่ไปกับการเรียนอาสนะ และมีการเน้นหนักในส่วนของท่าบิดตัว ที่ช่วยได้ดีในการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในช่องท้อง เป็นการดีท้อกซ์ หรือชำระล้างจากภายใน ช่วยระบบการย่อยอาหาร การทำงานของต่อมต่างๆ ได้ดี แต่ละครั้งในคลาสจะมีการฝึกการหายใจและท่วงท่าที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนักเรียนในคลาสและระดับของการฝึก โดยจะใช้การพิจารณาจากครูผู้สอนในเวลานั้นๆ

You may also like...