Yoga Ananda Home

คลาสเรียนครูโยคะ หลักสูตรนานาชาติ เดือนสิงหาคม 2562 โยคะ อนันดา เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนครูโยคะทุกคน ที่ได้เรียนอย่างพากเพียร และจบหลักสูตร ที่รับรองมาตรฐานโดย Yoga Alliance USA จากนี้ เราจะมีครูโยคะ ที่มีคุณภาพ และสอนนักเรียนได้อย่างปลอดภัย เพิ่มขึ้นมานะคะ นักเรียนครูของโยคะ อนันดา เชียงใหม่ ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ มากกว่า มาตรฐานสากลค่า หลักสูตรต่อไป มกราคม 2563 จองด่วนค่ะ รับไม่เกิน 15 ท่านเท่านั้น

เชียงใหม่ โยคะเฟสติวัล 14 – 16 กพ 2020

งานโยคะเฟสที่เชียงใหม่ปีหน้านี้ ใครรัก Yoga, Art and Dance อย่าพลาดค่ะ พบครูดังนานาชาติมารวมกันในงานนี้ ความรู้และทักษะ ต้องเรียนรู้กันตลอดเวลานะคะ โอกาสนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้เรียนรู้หลากหลายจ้ะ มาเจอครูนกด้วยนะคะ ในงานนี้ ฝากแชร์ด้วยค่ะ The Yoga Festival in Chiang Mai 14 – 16 Feb 2020, do not miss it.. You can have...

Outdoor Activities 200 Hr International Yoga Teacher Training in Jan 2019

Lovely time with our 200 Hrs International Yoga Teacher Training student in Jan 2019. Outdoor activities in Boutique resort – Doltara. Many activities there : Kriyas, Tratak, Naturophathy, Teaching practices , etc.

200 Hr Yoga Teacher Training Jan 2019 – Opening Ceremony

Happy with the training in first month of the year 2019. We have nice opening ceremony with our 200 Hr International Yoga Teacher Training student around the world.

International Yoga Day 16 Jun 2019 at Chiang Mai University

International Yoga Day organized by Consulate of India (Chiang Mai) and Chiang Mai University 16 Jun 2019 To be part of international yoga day together on Sun 16 Jun 2019, at Sala Angkaew ,...

200 Hrs Yoga Teacher Training activities in May 2019

200 Hrs Yoga Teacher Training activities in May 2019 Train to be quality yoga teacher , need to focus in foundation of yoga – asana, pranayama, philosophy, etc. In Yoga Ananda Chiang Mai –...