• Uncategorized

ยินดีกับความสำเร็จ นักเรียนหลักสูตรคอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง เดือนสิงหาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563 ที่โยคะ อนันดา เชียงใหม่

เรามีกิจกรรม หลักสูตร คอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียน ได้รับความรู้และฝึกหัดจริง ไปเป็นครุโยคะ ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ และเป็นครูโยคะที่มีคุณภาพค่ะ

ทุกคนที่เข้าเรียน ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้เต็มร้อยกันทีเดียวค่ะ เอาภาพมาฝากกัน

ยินดีกับนักเรียนครูทุกท่านและขอให้โชคดี

ครูนก ครูอนิลและทีม

www.yogaananda.net

หลักสูตรหน้า เดือนพย 2563 และมค 2564 ค่ะ

200 Hour Yoga Teacher training Sep 2020

You may also like...