Yoga Ananda Home

บรรยากาศคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้ (Atmosphere, teaching practice of Pinky – our 10 years old junior instructor)

บรรยากาศคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้ (Atmosphere, teaching practice of Pinky – our 10 years old junior instructor) วันที่ 18 ตค ที่ผ่านมา เรามีคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้ น้องพิ้งค์กี้ อายุ 10 ปี ลูกสาวของครูนก ผู้ก่อตั้งสตูดิโอโยคะอนันดาเชียงใหม่ ครูนกได้สอนให้พิ้งค์กี้และพัตเตอร์ (พี่ชายฝาแฝด) รู้จักโยคะตั้งแต่จำความได้และเริ่มเรียนรู้โยคะตั้งแต่อายุ 5 ปี น้องสนใจและชอบเรียนรู้ โดยเฉพาะน้องมีโอกาสได้เห็นแม่สอนโยคะบ่อยๆ แม่นกจึงสอนให้น้องได้เรียนรู้วิธีการสอนผู้อื่น ในช่วง 6...

์นโยบายและคลาสที่เริ่ม 1 มิย (New policy and classes start 1st June 2020)

ตารางคลาส 1-7 มิย 2563 และราคาคลาสและแพ็กเกจ เริ่ม 1 มิย 2563 (Class schedule 1-7 June 2020 and price start 1st June 2020) 🎉 เนื่องจากโยคะสตูดิโอ ปิดทำการเนื่องจากประกาศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จึงมีสมาชิกบางท่านมีจำนวนคลาสคงเหลือในบัตร (แบบ 5, 10, 15 และ 20 ครั้ง) สามารถนำมาใช้เข้าคลาสต่อได้...

60 Mins Facebook Live class started from 21 Mar 2020

This time, we are stay at home for local distancing during the virus COVID19 spreading. ช่วงนี้ เราต้องอยู่บ้าน เพื่อรักษาระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดขอโคโรน่า ไวรัส นะคะ We would like to keep you healthy and share our love and passion....