• Uncategorized

Yoga for kids (B)

Yoga for kids

คลาสนี้ โดยปกติจะเป็นคลาสตัวต่อตัว หรือกลุ่มส่วนตัว ในบางครั้ง่จะมีการจัดให้มีขึ้นในคลาสพิเศษ ซึ่งทางโยคะ อนันดา จะแจ้งเป็นรายครั้งไป คลาสโยคะสำหรับเด็ก จะเป็นโยคะที่ทำให้เด็กๆ ที่เข้าเรียนด้วยกัน มีความสุข และสนุกกับการฝึกโยคะ ฝึกไปเล่นไป ตามธรรมชาติของวัย และสร้างจินตนาการกับสมาธิไปพร้อมพร้อมกัน  

 

2016-09-11-03_55_09-yoga-ananda-chiangmai10504918_1175749592451749_1398271790143615454_o2016-09-11-03_54_23-yoga-ananda-chiangmai2016-09-11-03_54_44-yoga-ananda-chiangmai

You may also like...