• Uncategorized

Vinyasa Evolution (I,A)

Vinyasa Evolution : คลาสนี้บอกได้ว่าเป็นคลาสที่มีความท้าทาย มากๆ กับผู้ฝึกทุกระดับ คลาสนี้กระตุ้นให้นักเรียนผู้ฝึกมีความท้าทายในการฝึกด้วยการก้าวต่อไปในท่าที่ท้าทายขึ้น สร้างความแข็งแรง คงทนในท่วงท่า ตั้งแต่ท่ายืน ท่าทรงตัว ท่าที่เน้นหน้าท้อง แกนกลางของร่างกาย และอื่นๆ อย่างครบถ้วน ผู้ฝึกที่ฝึกในคลาสนี้เป็นประจำ จะสังเกตุตนเองได้ว่ามีความแข็งแรงมากขึ้น ความยืดหยุ่นในร่างกายมากขึ้น รวมถึงอาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้น ในการฝึกครั้งต่อๆ ไป  ลองมาเรียนคลาสนี้ดูนะคะ 

You may also like...