Tagged: โยคะ

คลาสเรียนครูโยคะ หลักสูตรนานาชาติ เดือนสิงหาคม 2562 โยคะ อนันดา เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนครูโยคะทุกคน ที่ได้เรียนอย่างพากเพียร และจบหลักสูตร ที่รับรองมาตรฐานโดย Yoga Alliance USA จากนี้ เราจะมีครูโยคะ ที่มีคุณภาพ และสอนนักเรียนได้อย่างปลอดภัย เพิ่มขึ้นมานะคะ นักเรียนครูของโยคะ อนันดา เชียงใหม่ ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ มากกว่า มาตรฐานสากลค่า หลักสูตรต่อไป มกราคม 2563 จองด่วนค่ะ รับไม่เกิน 15 ท่านเท่านั้น

ท่าไหว้พระอาทิตย์ (สุริยะนมัสการ)

ท่าไหว้พระอาทิตย์ (สุริยะนมัสการ)

การปฏิบัตินี้ จะให้ประโยชน์อย่างมากกับทุกส่วนของร่างกายทั้งอวัยวะภายในและร่างกายภายนอก ช่วยหลัง และระบบการเผาผลาญ ความสมดุลของร่างกาย ระบบเจริญพันธุ์ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบการย่อยอาหารค่ะ นอกจากนี้ การหายใจในแต่ละท่วงท่ายังทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีและมีอากาศไป เลี้ยงสมองได้มากขึ้นค่ะ ส่งต่อความรักและสุขภาพให้เพื่อนๆ และคนที่คุณรัก ด้วยภาพนี้ได้เลยค่ะ