• Uncategorized

ท่าไหว้พระอาทิตย์ (สุริยะนมัสการ)

การปฏิบัตินี้ จะให้ประโยชน์อย่างมากกับทุกส่วนของร่างกายทั้งอวัยวะภายในและร่างกายภายนอก ช่วยหลัง และระบบการเผาผลาญ ความสมดุลของร่างกาย ระบบเจริญพันธุ์ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบการย่อยอาหารค่ะ นอกจากนี้ การหายใจในแต่ละท่วงท่ายังทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีและมีอากาศไป เลี้ยงสมองได้มากขึ้นค่ะ ส่งต่อความรักและสุขภาพให้เพื่อนๆ และคนที่คุณรัก ด้วยภาพนี้ได้เลยค่ะ

12suryanam

You may also like...