ครูเม่น

 

ก่อนที่ครูเม่นจะสนใจในการฝึกโยคะ เชิงลึก ครูเม่นรักในการเรียนรู้ ทำขนม และออกกำลังกายด้านอื่นๆ และค่อยๆ พบว่า อยากลองที่จะเรียนโยคะดู

ในวันแรกที่ได้เข้าเรียนโยคะกับครูนก ครูเม่นพบว่า ร่างกาย และสุขภาพของตนเอง ที่ตนเองคิดว่าดีแล้ว ต้องได้รับการยืดและปรับอย่างมาก หลังและขา ที่โค้งและตึงอย่างมาก การฝึกโยคะทำให้แต่ละส่วนของร่างกายได้ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ร่างกายรวมถึงสุขภาพต่างๆ จากภายนอกทั้งร่างกายและความคิดสงบขึ้น มีความอดทนมากขึ้น และจิตใจที่คิดในทางบวกมากขึ้น ทุกอย่างค่อยๆ ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ครูเม่น จึงรักในโยคะมากขึ้นเรื่อยๆ และตัดสินใจศึกษาเชิงลึกและเรียนหลักสูตร ครูโยคะ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอดโยคะที่ถูกวิธีให้กับคนรอบข้าง  จึงเป็นเหตุผลที่ครูเม่นเปลี่ยนทางเดินชีวิตของตัวเอง ทุ่มเทให้กับสายโยคะเต็มตัว พบกับครูเม่นในคลาส Ashtanga Basic, Ashtanga Vinyasa , Hatha, Hatha Vinyasa , Streching, และอีกหลายๆ คลาสที่โยคะ อนันดา ทั้งสองสาขา

ครูเม่น

Qualification

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 200 Hrs Ashtanga Yoga Teacher Training (200 Hrs YTTC), from Yoga Ananda Chiangmai, Thailand