ครูใหม่

 

จากการเรียนและการทำงานในอดีต รวมถึงความเป็นคนที่รักสุขภาพ ครูใหม่จึงชอบออกกำลังกายและไปฟิตเนสอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากการวางท่าทางและการฝึกที่ไม่ถูกวิธี ครูใหม่จึงมีอาการบาดเจ็บที่หลัง ทำให้อยากเปลี่ยนการออกกำลังกายมาเป็นการฝึกโยคะ ที่เบาขึ้น


ครูใหม่ได้มาเริ่มเรียนโยคะ โดยที่เริ่มแรกไม่ได้รักและชอบโยคะเลย และไม่เคยคิดว่าอยากจะสอนโยคะในอนาคต แต่หลังจากที่เรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และได้รู้จักการเรียนที่ถูกต้อง และปรับท่าที่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจโยคะมากขึ้น ทำให้ครูใหม่หลงรักโยคะ เต็มตัว

ด้วยความรักในโยคะ ทำให้พบกว่า โยคะสามารถทำให้ร่างกายและจิตใจ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าและและนำไปสู่พัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น ครูใหม่จึงอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและถ่ายทอดความรู้นี้ให้คนรอบข้าง จึงได้ศึกษาเรียนรู้เป็นครูโยคะ เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ความรู้เชิงลึกที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ด้านโยคะทำอย่างมั่นใจและปลอดภัยกับนักเรียนที่มาเข้าเรียน พบกับครูใหม่ได้ในคลาส Hatha Yoga , Hatha Vinyasa, Balancing และอีกหลายๆ คลาสที่ โยคะ อนันดา  

ครูใหม่

Qualification

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  • 200 Hrs Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training (200Hrs YTTC), from Yoga Ananda Chiangmai, Thailand