ครูบิว

 

ด้วยความเป็นคนที่ชอบเดินทาง ท่องเที่ยว เดินป่า เล่นกีฬา และชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวอยู่เสมอ ทำให้วันหนึ่ง ครูบิวได้รู้จักกับโยคะ โยคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และไม่เคยขาด โยคะทำให้ครูบิวหลงรักและฝึกมาแล้วประมาน 6 ปี

ครูบิวหลงไหล ทุกอย่างที่เป็นโยคะ ทั้งปรัชญา ประวิติศาสตร์ อาสนะ และโยคะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะฝึกโยคะประเภทใด สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ได้คือ ความสุข สงบ แข็งแรงทั้งภายในและร่างกายภายนอก

ด้วยความรักในโยคะ ทำให้พบกว่า โยคะสามารถทำให้ร่างกายและจิตใจ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าและและนำไปสู่พัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น ครูบิวจึงอยากนำสิ่งดีดี มาถ่ายทอดให้คนรอบข้าง จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและเรียนเป็นครูโยคะ เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ความรู้เชิงลึกที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ด้านโยคะทำอย่างมั่นใจและปลอดภัยกับนักเรียนที่มาเข้าเรียน พบกับครูบิวได้ในคลาส Hatha Yoga , Hatha Vinyasa, Streching, Sun Series และอีกหลายๆ คลาสที่ โยคะ อนันดา  

ครูบิว

Qualification

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้ คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 200 Hrs Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training (200Hrs YTTC) , from Yoga Ananda Chiangmai, Thailand

  • Dutchi & Kura’s Intensive Hand Adjustment & Practice Course, Chiangmai, Thailand 18-24 Feb 2018