• Uncategorized

แขนและไหล่แข็งแรงด้วย

IMG_9312

ท่าจะตุรังกานี้ ถือได้ว่าเป็นท่าพื้นฐานของโยคะด้วยแขนหลายๆ ท่า เนื่องจากเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อแขนและไหล่อย่างมาก ทำท่านี้แล้วจะช่วยให้แขนและไหล่สวยงามและหน้าท้องแบนราบด้วยค่ะ

วิธีทำ

  1. อยู่ในท่าไม้กระดาน (Plank : Adho Mukha Svasana) โดยท่าจะเหมือนไม้กระดาน แขนยืดตรง ขายืดตรง ลำตัวลักษณะเหมือนไม้กระดาน ขนานไปกับพื้นโลก
  2. หายใจออก ค่อยๆ งอข้อศอกลง ดันตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย ยืนบนนิ้วเท้าทั้งห้า ขณะที่แขนด้านหน้างอศอกและมองไปด้านหน้า หลังตรง ตัวตรง เกร็งหน้าท้อง
  3. อยู่ในท่านี้ 10-30 วินาที

You may also like...