Category: ข่าว

200 RYS (Yoga School) Registration with Yoga Alliance USA

  โยคะ อนันดา เชียงใหม่ จดทะเบียนโรงเรียนโยคะมาตรฐาน 200 ชั่วโมง กับ Yoga Alliance USA  ข่าวดีจ้า ตอนนี้ โยคะ อนันดา ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนโยคะมาตรฐานกับ Yoga Alliance USA เรียบร้อยแล้ว เรามีโปรแกรมการสอนครูโยคะ ในเดือน ตค นี้กับ AATM โยคะศาลา ในปีนี้ ซึ่งยังคงดำเนินการอยูตามปกติ ในหลักสูตรต่อต่อไป ทางโยคะ อนันดา จะดำเนินการสอนและควบคุมหลักสูตรตามหลักสูตรของโยคะ อนันดา เองตามมาตรฐานของ Yoga...

เมืองแห่งโยคะของอินเดีย เมืองฤาษีเกษ

เมืองแห่งโยคะของอินเดีย เมืองฤาษีเกษ

โยคะเป็นที่รู้จักสำหรับคนรักสุขภาพหลายๆ คน ทรายหรือไม่คะ ว่าในอินเดียที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกำเนิดของโยคะ ที่ใดเป็นเมืองแห่งโยคะ เมืองฤาษีเกษ (Rishikesh) เป็นเมืองศักดิสิทธิ์สำหรับชาวฮินดู ตั้งอยู่บริเวณตีนเทือกเขาหิมาลัย ในทางเหนือของอินเดีย รัฐอัลตาคัล หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า เมืองแห่งโยคะ เพราะมีอาศรมมากมายสำหรับเรียนและฝึกฝนโยคะ ในอดีตเป็นเมืองที่มีฤาษีมากมายอาศัยอยู่และนั่งสมาธิบนโขดหินริมฝั่งแม่น้ำ คงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยทางเหนือของอินเดีย  ได้ไหลผ่านมายังเมืองฤาษีเกษ แม่น้ำคงคาที่เมืองฤาษีเกษเป็นสีเขียวมรกต มีวัดฮินดูมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำคงคา