• Uncategorized

Acro Yoga (Beginners) (B)

โยคะคู่ กับพาร์ทเนอร์ (พื้นฐาน) Acro Yoga (Beginners) 

คลาสนี้ เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุก่ท่านมาฝึกร่วมกันโดยการจับคู่กันฝึก คลาสนี้จะแนะนำการฝึกพื้นฐานที่ใช้สำหรับโยคะคู่อย่างง่าย แนะนำให้ทราบว่าฝึกอย่างไร ฝึกอย่างปลอดภัย ฝึกอย่างไร ทำท่าได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง บรรยากาศในคลาสจะเป็นกันเอง มีการสร้างความรู้จัก คุ้นเคยและเชื่อใจกันในการฝึก  ความเชื่อใจ การสื่อสาร และฝึกอย่างระมัดระวังเป็นหัวใจสำหรับการฝึกคลาสนี้ค่ะ ต้องลองดูกันนะคะ

ทุกท่านสามารถฝึกได้ แต่จะต้องดูแลร่างกายของตนเองหากมีอาการบาดเจ็บอยู่ และแจ้งครูผู้สอนก่อนคลาสทุกครั้ง 

 

You may also like...