• Uncategorized

์นโยบายและคลาสที่เริ่ม 1 มิย (New policy and classes start 1st June 2020)

ตารางคลาส 1-7 มิย 2563 และราคาคลาสและแพ็กเกจ เริ่ม 1 มิย 2563 (Class schedule 1-7 June 2020 and price start 1st June 2020)

🎉 เนื่องจากโยคะสตูดิโอ ปิดทำการเนื่องจากประกาศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จึงมีสมาชิกบางท่านมีจำนวนคลาสคงเหลือในบัตร (แบบ 5, 10, 15 และ 20 ครั้ง) สามารถนำมาใช้เข้าคลาสต่อได้ นับจากวันที่มาเข้าใช้ในเดือนมิถุนายน และสตูดิโอจะปรับวันหมดอายุให้อีก 60 วันนะคะ ส่วนท่านใดเป็นแบบ unlimited ก็จะต่ออายุให้หลัง ตามจำนวนวันที่เหลือค่า หลังจากนั้น การสมัครใหม่จะเป็นไปตามราคาและแพ็กเกจปัจจุบันที่เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 นี้นะคะ
(Regarding to our yoga studio both location has been closing since 18 Mar 2020. Some members still have their own card (punch card) might be 5, 10, 15 or 20 sessions. You can use the old punch card and the expiry date will count for you from first day you come back to our studio in June 2020 and we give you 60 days more. For unlimited card, we also extend your useful life for the rest day after studio closed. After that the currently price list will be applied with you.

😁😁 ยินดีต้อนรับกลับมาฝึกด้วยกันนะคะ มาตรการที่เรานำมาใช้ในสตูดิโอ ของเรามีดังนี้ค่ะ

1. ก่อนเข้าคลาส รบกวนมาก่อนเวลา 10-15 นาที
2. scan QR code ของไทยชนะ หรือลงทะเบียนการเข้าคลาส
3. วัดไข้ก่อนเข้าคลาสจ้า แบบไม่สัมผัส อุณภูมิร่างกายเกิน 37.4 องศา ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านมาเข้าคลาสรอบหน้านะค๊า
4. การวางเสื่อในห้อง มีการเว้นระยะ ทำให้เราจำกัดผู้ฝึกได้ไม่เกิน 8-9 เสื่อเท่านั้น ดังนั้น กรุณาจองคลาสก่อนเข้าคลาส หากท่านจองคลาสแล้วจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกโยคะ หากท่านใดที่ไม่ได้จองแล้วมาเข้าคลาส หากมีเสื่อว่าง จะเข้าฝึกได้ หากไม่ว่าง ขออภัยที่ต้องให้ท่านมารอบหน้าค่ะ
5. ท่านสมาชิกที่จองคลาสแล้วมีเหตุฉุกเฉิน ต้องแจ้งยกเลิกก่อนคลาส อย่างน้อย 5 ชั่วโมง หากไม่แจ้ง ทางสตูดิโอ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับคลาส เป็น 1 คลาน และจะลง stamp บัตรในรอบหน้าที่ท่านมาเข้าคลาส
6. ทางสตูดิโอ มีเสื่อและอุปกรณ์ ให้ยืม โดยทำความสะอาดก่อนและหลังใช้ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เพื่อสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล แนะนำให้นำเสื่อโยคะ ของท่านมาเอง
7. ครูโยคะ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จับต้องตัวท่านในช่วงการนำมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิดมาใช้
8. มีบริการเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ ขอให้สมาชิกล้างมือก่อนเรียนและก่อนกลับบ้านทุกครั้ง
9. scan QR code ของไทยชนะ เพื่อเช็กเอาท์ ก่อนกลับบ้านค่า

จองคลาส ตามเบอร์นี้นะคะ
Phone/Line/What’s app :
Kru NOK 081-8840122 (ID: porntipttt)
Kru Menny 091-0783683 (ID:mennimolo)
Kru Biw 089-5173242 (ID: biw2408)

Email : porntipt99@hotmail.com
More info :www.yogaananda.net

😁😁 Eng : Welcome back to our studio start from 1st June 2020, new normal and policy will be here.

1. Please come to class before time 10-15 Minutes
2. scan QR code of Thai Chana (Thai government) for check-in or just register in paper for name and phone number.
3. Temperature check by the non-contact infrared temperature. Forehead temperature should more than 37.4 degree celcious, please come to class next time.
4. The yoga mat limited in class 8-9 mats for social distancing. Please reserve class before coming. Otherwise, we will will reserve spot for person who booked first and in case if class fully booked, you will come class next time.
5. Cancellation of booking please inform before class time 5 hrs, otherwise we consider you use the card 1 session and we will stamp your card next time when you come for practicing.
6. We provide clean yoga mats however advise for bringing your own mats for personal hygeine.
7. Yoga instructor will not touch you and use only verbal cue during this covid-19 policy apply for everyone and as per recommendation of Thailand health department.
8. We provide Alcohol jel and hand wash tub, please clean your hand before and after practicing.
9. scan QR code for check-out and happy before going home.
We care and love you! See you soon.

Book class here:
Phone/Line/What’s app :
Kru NOK 081-8840122 (ID: porntipttt)
Kru Menny 091-0783683 (ID:mennimolo)
Kru Biw 089-5173242 (ID: biw2408)

You may also like...