• Uncategorized

บรรยากาศคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้ (Atmosphere, teaching practice of Pinky – our 10 years old junior instructor)

บรรยากาศคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้ (Atmosphere, teaching practice of Pinky – our 10 years old junior instructor)

วันที่ 18 ตค ที่ผ่านมา เรามีคลาสฝึกสอนของน้องพิ้งค์กี้

น้องพิ้งค์กี้ อายุ 10 ปี ลูกสาวของครูนก ผู้ก่อตั้งสตูดิโอโยคะอนันดาเชียงใหม่ ครูนกได้สอนให้พิ้งค์กี้และพัตเตอร์ (พี่ชายฝาแฝด) รู้จักโยคะตั้งแต่จำความได้และเริ่มเรียนรู้โยคะตั้งแต่อายุ 5 ปี

น้องสนใจและชอบเรียนรู้ โดยเฉพาะน้องมีโอกาสได้เห็นแม่สอนโยคะบ่อยๆ แม่นกจึงสอนให้น้องได้เรียนรู้วิธีการสอนผู้อื่น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

น้องทำได้ดี แม่นกจึงสนับสนุนให้น้องได้ฝึกและเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ตนเอง โดยในคลาสนี้ แม่นกจะอยู่ดูแลและแนะนำน้องในคลาส

วันที่ 18 ตค ที่ผ่านมา น้องได้ฝึกสอนครั้งแรกและน้องทำได้ดีมาก ภาพเหล่านี้ จึงนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ท่านอื่นหรือผู้ปกครอง ท่านอื่น ว่าเด็กๆ ก็มีความสามารถในการทำอะไรได้หลายๆ อย่างนะค้า

เราจะมีคลาสฝึกสอนเรื่อยๆ คอยติดตามในเพจ หรือเว็บค่า

Pinky is 10 years old girl who has been learning yoga from 5 years old. Her mom (Kru NOK – founder of Yoga Ananda Chaing Mai), has been introduced Pinky to learn Yoga and learn how to teach Yoga since early of this year.

Pinky could do yoga practice and teaching well during training. So, Kru NOK would like to support her and give her more experience in real world. So, Kru NOK support Pinky to try teach real class.

On Sunday 18 Oct, it’s first class teaching of Pinky. She did so great so we would like to share those atmosphere of her class here.

She will try more and have more classes in future, we will inform you in the page and website soon.

Hope this will inspire everyone : ).

Love.

Kru NOK

You may also like...